Anne Karin Jortveit (1964) viser en todelt utstilling. I kjellerhvelvene utformer hun en større installasjon som tar utgangspunkt i hennes egen hage og næromgivelser. Prosjektet utforsker blant annet hva det vil si «å produsere et sted», både konkret og mentalt. I meningslagene vil Jortveit se nærmere på koblinger til naturen på et globalt nivå. Blant annet vil nesleplanten stå sentralt. I hvelvet i 1. etasje viser hun et tekstilt arbeid i form av en tekst som handler om økologi, politikk og samfunn. Jortveit deltok på fjorårets Østlandsutstilling og vant pris for sitt tekstilarbeid Reisegods (klokka ringer ell’ve).

Hun arbeider hovedsakelig tredimensjonalt og med tekstil. Kunsten hennes befinner seg i spennet mellom det materielle, estetiske og konseptuelle. Gjennom håndverk, enkle teknikker og manuelle prosesser fokuserer hun ofte på noe oversett, sårbart og minimalt i ulike individuelle og kollektive sammenhenger. Det meste av det hun gjør handler også om en økologisk og bærekraftig tankegang. Jortveit er utdannet fra Statens kunstakademi og Universitetet i Oslo.


Anne Karin Jortveit (1964) presents an exhibition in two parts. In the basement vaults, she will create a large installation which uses her own garden and the immediate surroundings as a starting point. Among other things, the project explores what it means to “produce a place” both in concrete and mental terms. Between the layers of meaning, Jortveit looks more closely at the connection with nature on a global level. In the vault on the ground floor she exhibits a textile piece of art which addresses ecology, politics and society. Jortveit participated at last year’s Østlandsutstilling and was awarded a prize for her textile work Reisegods (klokka ringer ell’ve).

Working mainly with three-dimensional and textile works, her art occupies the span between the material, the aesthetic and the conceptual. Through her art, simple techniques and manual processes she often focuses on what has been overlooked, vulnerable and minimal in various individual and collective settings. Most of what she does is also based on an ecological and sustainable way of thinking. Jortveit is a graduate of the Academy of Fine Art in Oslo and the University of Oslo.