Tekstilt tekstarbeid og installasjon - utstillingen åpner lørdag 28. august kl. 14.00

Anne Karin Jortveit Dvelja

Utstillinga består av de to selvstendige arbeidene Peripeti og Dvelja.

Peripeti som vises i hvelvet i 1. etg., er et tekstilt arbeid i form av en tekst som handler om økologi, politikk og samfunn. Det består av setningen HVORDAN HAVNET VI HER. Ordene er «heklet» med håndspunnet gråmelert ulltråd på stramei, og hver bokstav spikres rett på vegg. Den tekstile metoden får bokstavene til å virke myke og vennlige.

Dette er en setning vi har sett brukt i det siste, spesielt i forbindelse med den økologiske krisen vi er inne i. For noen kan setningen være et uttrykk for sorgen over ugjenkallelig tapt natur, for andre kan den være en døråpner for å stille utfordrende spørsmål til egne handlinger.

I kjellerhvelvene viser Jortveit en installasjon basert på planter, papir, tre og tekstilmaterialer fra egen hage og næromgivelser, kalt Dvelja. Ordet er norrønt og betyr å dvele ved. Prosjektet fletter sammen det enkle og komplekse. Ved å søke innover i relasjon til stedet Jortveit befinner seg på i det daglige, skapes en grobunn for å søke utover mot ny innsikt.

Jortveit skriver om arbeidene sine: Jeg er spesielt interessert i «randsoner», i det oversette, sårbare og minimale i ulike individuelle og kollektive sammenhenger. Det som lett forsvinner i den store støyen. I mine arbeider tar jeg ikke nødvendigvis utgangspunkt i rene miljøbaserte fakta og viten. Jeg vektlegger heller empatiske og ydmyke handlinger og materielle grep som løfter noen fliker av det komplekse og eksistensielle forholdet og samspillet mellom mennesker og natur. Slik sett handler det ikke bare om naturen selv, det handler like mye om hvordan vi vil være.

Et begrep som har blitt en del omtalt den siste tiden er «økologisk sorg» – den vonde opplevelsen av å se naturen og steder forsvinne, bli endret eller ødelagt. Jeg kjenner at det tar plass også i mine prosesser. Sorg kan forbindes med handlingslammelse, men for meg som kunstner har økologisk sorg i seg noe sterkt og produktivt og bidrar slik til ideene mine. Kunsten blir da et sted å være, et sted å tenke og agere fra som omfavner både estetikk og etikk.

Jortveit (f. 1964) er utdannet fra Statens kunstakademi og Universitetet i Oslo. Hun har i flere år arbeidet som billedkunstner og skribent og var tidligere ansatt som konservator ved Museet for samtidskunst. Hun har blant annet stilt ut på SOFT Galleri, Akershus Kunstsenter og Buskerud Kunstsenter.