Anne Skaansar (1961) tar for seg språket og hvordan individet skapes gjennom prosessen med å tilegne seg begreper og ord. Hun bruker visuelle virkemidler og har blant annet importert 1,2 tonn med magnetbokstaver fra Kina for å synliggjøre de byråkratiske tekstenes ugjennomtrengelighet. Teksten er hentet fra FNs barnekonvensjon og de sterke fargene gir et overveldende og humoristisk førsteinntrykk. I tillegg har Skaansar konstruert tre ordlagemaskiner bestående av tre transparente sirkelrunde plater med bokstaver. Ved hjelp av en drivreim og motor roterer platene sakte rundt og konstruerer enkle ord. Ordene i ordlagemaskinene knyttes til barnespråk, barnetegninger og idylliske tilstander og står i kontrast til byråkratteksten. Etter å ha blitt forført og underholdt, vil publikum bli brakt inn i noe annet, som omhandler et langt alvorligere tema. Skaansar har siden 1993 hatt en rekke separatutstillinger. Hun kommer fra Lillehammer, og er bosatt i Bergen.

Utstillingen er en del av Kunstbankens satsing på å vise kunstnere som har tilhørighet til regionen, selv om de bor og arbeider i andre deler av landet/verden.