Arkivet er en nystartet gruppe bestående av fem veletablerte smykkekunstnere; Heidi Sand, Camilla Luihn, Elsie Ann Hochlin, Putte H. Dal og Hilde Dramstad. Is this my place er deres første felles utstilling. Tematikken er spor; tilhørighet, egne liv, steder og hendelser danner nye rom hvor en ønsker/ikke ønsker å være. Temaet blir konkretisert i smykker med individuelle innfallsvinkler som kan gi videre assosiasjoner.