Aron Irving Li (1989) er nyutdannet metall- og smykkekunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo med mastergrad fra 2015. Han har utmerket seg med sine særegne skulpturale verker i metall og er allerede innkjøpt av Nordenfjeldske kunstindustrimuseum.  Det er en ære for Kunstbanken å være arena for hans første separatutstilling.

Skulpturene tematiserer oppbygging, forfall, skjørhet og styrke og er inspirert av de sanselige og visuelle aspektene i tilvekst- og nedbrytningsprosesser i naturen. Arbeidene konstrueres av metalltråd som loddes sammen til organiske former i flere lag, hvor de indre og ytre formene vokser gradvis inn i hverandre. I arbeidsprosessen lar han bearbeiding, materialer og teknikk innvirke på den endelige formen og danne en kalkulert, men uforutsigbar del av det kunstneriske uttrykket. Skulpturene han viser i Kunstbanken er laget spesielt for å danne ulike tablåer eller habitater i kjellerrommene.

Aron Irving Li har mottatt Statens utstillingsstipend for utstillingen i Kunstbanken.

 


Aron Irving Li (1989) recently graduated as a metal and jewellery artist from the Oslo National Academy of the Arts. He has caught attention for his characteristic sculptural metal works examples of which have been acquired by the National Museum of Decorative Arts and Design in Trondheim. The sculptures thematise construction, decay, fragility and strength, inspired by the tangible and visual aspects of processes of growth and decay in nature. Metal wire is soldered to make multi-layered organic shapes where the inner and outer forms gradually meld together. He allows the processing, materials and techniques influence the final shapes to create a calculated but unpredictable part of the artistic expression. The sculptures shown in Kunstbanken are made especially to create different tableaux or habitats in the basement. 

The exhibition is supported by Arts Council Norway.