Åse Ljones og Pål Vigeland har samarbeidet om utstillinga Toklang. De viser selvstendige arbeider som blir montert sammen i utstillinga.

Les åpningstalen ved kunstkritiker Kjetil Røed.

Åse Ljones (1954) er tekstilkunstner og utstillinga vil bestå av nye broderier utført for hånd på lin. Det er fritthengende tekstiler, tekstil oppspent på rammer og broderi spent på tredimensjonale former. Ljones skriver: «I verka mine er eg på leit etter ljoset, skinet og rørsla i stilla. På leit etter det kontemplative og kanskje ein flik av det uendelege i eit avgrensa format. Møte med natura og menneska ligg i botn for alt eg skapar. Eg likar å jobba i seriar, der små endringar kan skapa ein større heilskap.» Ljones er utdanna på Bergen Kunsthåndverkskole 1984-89 og har vist mange separatutstillinger og deltatt på gruppeutstillinger i Norge, Nederland, Belgia, Sverige og USA. Hun er innkjøpt av de tre kunstindustri museene i Norge, og flere kunstmuseer. Hun har også utført flere offentlige kunstoppdrag.


Åse Ljones and Pål Vigeland have collaborated on the exhibition Toklang. Here they show individual works of art that have been assembled for the exhibition.

Åse Ljones (b. 1954) is a textile artist and this exhibition will include new handmade embroidery on linen. There are wall-mounted textiles, textiles stretched across frames and embroidery stretched over threedimensional shapes. Writes Ljones: “In my work I look for the light, the sparkle and the movement in the silence. On the lookout for contemplation and a piece of infinity in a limited shape. Encounters with nature and people underpin everything I create. I like doing series where small changes can create a greater unity or wholeness.” Ljones studied at Bergen Academy of Art and Design 1984-89 and has shown many solo exhibitions and participated in group exhibitions in Norway, the Netherlands, Belgium, Sweden and the USA. Her work has been procured by the three industrial art museums in Norway and several art museums. She has also undertaken a number of public art commissions.