Åssen er det du bær` deg, du vøl itte skam
-seks kunstnere med tilhørighet til Hedmark fortolker og responderer på Alf Prøysen

Utstillingen består av nye verk av kunstnerne Mikael Damstuen Brkic,Tor Børresen, Dag Nordbrenden, Sindre Foss Scancke, Marte Thorshaug og Silje Eugenie Strande Øktner. I tillegg består utstillingen av en audiovisuell avdeling, med lyd- og filmklipp fra Alf Prøysens mangfoldige virke. Last ned kuratortekst av Bjørn Hatterud

Kunstnerne som deltar i utstillingen er valgt på bakgrunn av de respektive kunstnerskaps tverrestetiske mangfoldighet og temaer som gir mening å kople til Prøysen. Kunstnerne har også alle sin bakgrunn fra Hedmark, og som Prøysen har de reist hjemmefra for å kunne delta i fagmiljøer og kretser som er større enn det lokalmiljøet kan tilby. Verkene blir sånn sett en dialog mellom hedmarkskultur og et blikk utenfra – et grep som minner om Prøysens egen stadige bruk av stedet han flyttet fra.

Mikael D. Brkic (f. 1987) tar for seg Prøysen som mislykket billedkunstner. Prøysen drømte om å bli kunstmaler og søkte to ganger Ringsaker kommune om 150 kroner i stipend for å gå kunst- og håndverksskolen, men fikk avslag begge gangene. Brkic ønsker å drøfte Prøysen både som representant for kunstnere utenfor etablissementet og Prøysen som et norsk selvbilde. Det siste tematiseres ved fotografier av Norwegians Boing 737 med bilde av Prøysen på halen. Fotoene er tatt av to fly-spottere. Videre viser Brkic eksempler på annet arbeid han selv har hatt for å livnære seg. Mikael D. Brkic er født i Oslo og oppvokst på Flisa. Han har utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo, Staatliche Hochschule für Bildende Künste Städelschule i Frankfurt am Main og Mountain School i Los Angeles. Han arbeider med skulptur, tekst, installasjon og performance.

Tor Børresen (f.1963) har villet hente fram de mørke sidene ved Prøysen. Børresens kunst er en legering av spøk og alvor der eksistensielle problemer, mørke og død sees med et skeivt smil. Sånn sett er han beslektet med Prøysens eget tvisyn, der alvor og spøk gikk hånd i hånd. Med objektene introduserer Børresen Prøysen for blackmetall. Børresen er oppvokst på Hamar og bosatt i Oslo. Han har studert ved Vestlandets Kunstakademi og Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design. Han jobber fortrinnsvis med objekter, skulpturer og tegninger.

Dag Nordbrenden (f. 1971) har tatt med seg Prøysen til et ferieparadis i Brasil, og prøvd å finne en essens av noe prøysensk i tropene. I utstillingen viser han blant annet en serie katteportretter der katter i forskjellige omgivelser iakttar betrakteren. At dyrene fremstår med personlighet er et gjennomgående trekk hos Alf Prøysen. Kattene opptrer som hovedpersoner, bipersoner og betraktere i sanger, småtekster og noveller. Nordbrenden er oppvokst på Hamar og i Vang og bosatt i Oslo. Han har studert ved Statens Kunstakademi, (Hons) Photographic Studies, University of Derby, England og Sydney College of the Arts, Australia. Han arbeider primært innen fotografi, men også med video og performance.

Sindre Foss Skancke (f.1980) deltar med et lydarbeid med utgangspunkt i Prøysens sanger og musikk som han har vrengt, kuttet og snudd. Lyden er basert på kontrastene mellom hemningsløst publikumsfrieri, historiefortelling og den totale tilbaketrukkethet. Skancke er opprinnelig fra Hamar og bor nå i Oslo. Han har studert ved kunstakademiene i Oslo og Bergen og jobber med tegning, oljemaleri, collager og performance. Han spiller også i ulike støy- og svartmetallband, gir ut plater, spiller konserter og er kurator. Skancke opererer i skjæringspunkter og randsoner mellom populærkultur og billedkunst.

Silje Eugenie Strande Øktner (f.1984) tematiserer hvordan Prøysen brukes i dag innen merkevarebygging. I tråd med det har hun laget et grafisk trykk med Prøysen som en tegneserieaktig kitschfigur og bruker dette som etikett på 500 brusflasker. I tillegg har hun en scene hvor aktuelle artister opptrer under åpningen. Opptaket av konserten kan høres på hodetelefoner. Strande Øktner fokuserer på utvekslingen av kulturell kapital: Unge kunstnere nyter godt av å bli knyttet opp mot kjente kunstnere og etablerte kunstnerne nyter godt av de unges gjenbruk. Strande Øktner bor og arbeider fra gården Øktner i Sør-Odal. Hun har studert ved Kunstakademiet i Oslo og jobber med video, installasjon, performance, og stedsbestemte happenings der publikum deltar aktivt.

Marthe Thorshaug (f.1977) viser filmen Åndsgriser. Prøysen startet sin yrkeskarriere som griskokk, noe som skildres i sangen Griskokktrøsta. I sangen skildres griskokken som den laveste på rangstigen i samfunnet. Å opphøye det lave er et av Prøysens varemerker. I Åndsgriser er alt snudd på hodet. Menneskene er på kurs og prøver å kopiere grisens adferd. Grisen kan være nøkkelen til å oppnå større selvinnsikt. Thorshaug er oppvokst og bosatt i Vang i Hamar kommune. Hun har studert ved Statens Kunstakademi, Oslo. Thorshaug arbeider med film som krysser etablerte sjangre og virkelighetsnivåer. Et gjentagende tema i filmene er forholdet mellom dyr og menneske.