Kunstbanken åpner dørene for besøk fra tirsdag 19. januar og holder ordinære åpningstider.

Kjell Aukrust og Øyvind TorseterAukrust vs. Torseter

I 2020 inviterte Huset Aukrust Kunstbanken til samarbeid om 100-årsjubileumet for Kjell Aukrusts fødsel, og resultatet er denne vandreutstillinga. Kunstbanken har koblet Kjell Aukrust (1920–2002) opp mot samtidskunstneren Øyvind Torseter (1972). Torseter er illustratør, barnebokforfatter, tegneserieskaper og billedkunstner fra Stange. Bøkene hans er oversatt til mange språk. Kunstmaleren Aukrust er også representert, gjennom kjente og mindre kjente motiver i et bredt spenn av teknikker og uttrykk. Møtene mellom de respektive karakterene og motivene gir nye koblinger og nye historier. Torseters surrealistiske melankoli går i dialog med Aukrusts lune, men skarpsindige humor. Utstillinga består av nær 50 arbeider og objekter, og omfatter malerier, tegninger, monotypier, akvareller, bøker og skissebøker.


In 2020 Huset Aukrust (House Aukrust) invited Kunstbanken to collaborate on celebrating the 100th anniversary of the birth of Kjell Aukrust, the result of which is this touring exhibition. Kunstbanken has linked Kjell Aukrust (1920–2002) to the contemporary artist Øyvind Torseter (1972). Torseter is an illustrator, author of children’s books, cartoonist and visual artist from Stange whose books have been translated into many languages. Aukrust, the illustrator and painter, is represented through famous and less familiar motifs in a wide range of techniques and expressions. The encounters between their respective characters and motifs create new connections and stories. Torseter’s surreal melancholy enters into a dialogue with Aukrust’s good-natured but quick-witted humour. The exhibition comprises 50 works and objects, including paintings, drawings, monotypes, watercolours, books and sketchbooks.