Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) ble stiftet i 1979 og 30 års-jubileet markeres med en stor utstilling. Her får vi en bred presentasjon av hva organisasjonens kunstnere kan by på i dag av kunst i mange forskjellige teknikker. Vi får også et tilbakeblikk i organisasjonens første år gjennom avisutklipp, artikler med mer. Deler av utstillingen vil bli til en vandreutstilling i 2010