Ingrid Book og Carina Hedén

Egentlige eventyr

Utstillinga konfronterer et rasjonelt, forbrukende og klinisk forhold til naturen med et irrasjonelt tankesett med røtter i folkekunst, sagn og det naive. I den rasjonelle delen av utstillingsrommet, ser man fotografier av en rad enkelte individer som utfører ulike handlinger i forhold til natur, som å kontrollere forurensning i jord og i luft. I den irrasjonelle delen ser man skogen, befolket av skikkelser, skrekk og merkeligheter. Men mennesket leser inn sin kultur i naturen, prøver å forstå og blidgjøre den. Det er her eventyrene og fortellingene begynner.

Book (1951) og Hedén (1948) har samarbeidet siden 1987, og innehar en sentral posisjon i norsk samtidskunst. Gjennom foto, tekster og video undersøker de politiske, sosiale og økologiske tema. De har bl.a. stilt ut på Museet for Samtidskunst, Kunstnernes Hus, Bergen Kunsthall og Sao Paulo-biennalen.


Actual Fairy Tales

The exhibition confronts a rational, consumerist and clinical relationship with nature to an irrational mindset rooted in folk art, legends and the naive. In the rational section of the exhibition there are photos of a row of individuals who are carrying out different nature-related tasks, such as checking soil and air pollution. In the irrational section there is a forest inhabited by figures, horror and strangeness. Individuals read their own culture into nature, however, and try to understand and moderate it. This is where fairy tales and stories begin.

Book (1951) and Hedén (1948) have worked together since 1987 and both hold a central position in Norwegian contemporary art. Through photography, text and video they explore political, social and ecological issues. They have exhibited at the Museum of Contemporary Art in Oslo, Kunstnernes Hus, Bergen Kunsthall and the Sao Paulo Biennial, amongst other venues.