Borgny Farstad Svalastog (1943) tar for seg temaet pilegrimsferd og reflekterer i et samtids kunstuttrykk over både den ytre og indre betydning. Pilgrimsvandring byr på et repertoar av myter og fortellinger. Derfor er tallet 14 i tittelen hentet fra Jesu korsvandring som har 14 stasjoner. Den siste, + 1, representerer oppstandelsen.

Svalastog er kjent for sine bispekåper og vil vise to halvannen meter høye bispekåper i metall. Utstillingen består for øvrig av monotypier, broderte tekstilarbeider, deriblant en frise på 24 meter og flere håndlagde bøker. En del av utstillingen, 500 par glass sko, alle vendt mot Nidaros, vises samtidig i Hamardomen på Domkirke-odden. Kuratorer: Ingrid Blekastad og Per Bjarne Boym.