6. november - 30. desember

Cathrine Dahl / Ørjan Aas

Brent hest, svart kart, nytt fjes

Tresnitt

Utstillingen består av et utvalg tresnitt fra et prosjekt som ble påbegynt i 2012. Tresnittene er i forskjellige størrelser og laget i en ideutviklingsprosess hvor materiale deles fritt mellom de to kunstnerne. I prosessen blir motiver godkjent, ikke godkjent, bearbeidet eller laget på nytt.

Over tid bygger de opp små billedfortellinger som baseres på handlinger eller hendelser som oppstår i respons til hverandres ideer og tresnitt og som fungerer som utgangspunkt for mulige videre handlingsforløp.

Metoden deres er å utforske uforutsette vendinger, prosesser og verk og dermed skape et felles system. Det kan sammenliknes med livet generelt som består av små og store hendelser og valg i møte med andre og resulterer i noe som ikke kunne skjedd alene.

Prosjektet kan leses som en evolusjonshistorie. Hvor det i starten er enkle tresnitt i svart hvitt uten tekst. Etter hvert kan det utvikle seg gjennom ulike stadier til en mer kompleks livsform med tekst og innslag av farge, som igjen blir til et eget narrativ eller økosystem.

Utstillingene deres er eksperimenter i måten billedfortellingene presenteres for publikum. Istedenfor å presente historien i en bok eller serie av bøker bruker de selve visningsrommet som format for den fortellingen de ønsker å vise.

Cathrine Dahl (f. 1980) og Ørjan Aas (f. 1981) er begge utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU og har arbeidet sammen som en duo siden 2006. Dahl og Aas har deltatt på en rekke utstillinger, blant annet ved Trønderlag senter for Samtidskunst, Norske Grafikere, Haugesund Kunstforening og Smia på Kistefos-museet. De har også deltatt på flere gruppeutstillinger i både inn- og utland, blant annet Høstutstillingen, «The Queen Sonja Art Award» og Munsterland festival. De er innkjøpt av Letter Stiftung, Cologne, Haugesund kunstforening, Trondheim kommune, Fosen kunstforening, Steinkjer kommune og Meldal kommune.