Dag Skedsmos (1951) utstilling består av nye arbeider i frittstående og veggbasert skulptur i tre og stål og maleri. Han er en viktig representant for den konstruktivistiske og minimalistiske tradisjon, og har vært med i kunstnergruppen 3+1 med Terje Roalkvam og Paul Brand.