Daniel Østvold (1955) gjorde seg bemerket som en av «modellbyggerne» på 1990-tallet. Modellene hans som er utført i gips og pappmaché, forteller store og små historier på en uhøytidelig og leken måte. Framstillinger av det fremmedgjorte storbymenneske, av trivielle vennesituasjoner, kombineres med historiske hendelser, myter og eventyr. Østvold er også maler, og maleri og modeller infiltrerer og påvirker hverandre. Utstillingen i Kunstbanken viser 20 malerier i sirkelformater og fem skulpturgrupper. Arbeidene er realistisk utført med vekt på lys- og romvirkninger, de har til dels en mytisk og surrealistisk tematikk.