Danuta Haremska og Tomasz Ozdowski er begge polsknorske billedkunstnere. De har bodd i Norge siden 1983. Utstillingen består av to selvstendige installasjoner.

I Vandringskatedraler viser Ozdowski store pyramideformede telt, opplyst fra innsiden. Hvert av teltene inneholder gjenstander som gir assosiasjoner til en bestemt tanke eller et problem.

Haremskas Territorium er heklete former av oppstrimlete, svarte avfallssekker. Installasjonen hennes tematiserer bevegelse og endring både i naturen og samfunnet.