I 2003 ble det innført en ny modell for Østlandsutstillingen. Ut fra hovedmønstringen ble det gjort et utvalg av seks kunstnere som skulle presenteres bredere med 2-5 arbeider. Kunstnerne på «Den lille» Østlandsutstillingen i 2003 var: Ingunn Brevold, Håkon Anton Fagerås, Marte Johnslien, Ane Lan, Astrid Mørland og Birgitte Sigmundstad.

Utstillingen består av arbeider fra kunstnere med tilknytning til østlandsfylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. agerås, Marte Johnslien, Ane Lan, Astrid Mørland og Birgitte Sigmundstad. De fylkene som ikke har hovedutstillingen får vandreutstillingen. Til Østlandsutstillingen kan kunstnere med tilknytning til Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud sende inn arbeider. Kunstverkene blir juryert av en fagjury. Kunstbanken viste et utvalg av utstillingen på loftet.