I 2001 arrangerte Kunstbanken, Folldal kommune og Stiftelsen Folldal Gruver kunstsymposiet MINE med 18 norske og utenlandske kunstnere. Fra symposiet har vi hentet tre videoer som tolker fjellbygda på svært ulike måter.

Buckle Bunnies som består av Siri Austeen og Søssa Jørgensen, står bak Homebound on a Stoneground. Deres video er en countryversjon av bygdelivet.

Kalle Grude sin video Folldal Opera, viser Folldal og gruveområdet gjennom en russisk sanger.

Gabriele Nagel sin video Gonna Leave and meet again er en blanding av en musikkvideo og en roadmovie og gjengir glimt fra reisa til og fra Folldal, og en varm dansesekvens i gruvekroa.

Våren 2003 sto Kunstbanken Hedmark Kunstsenters andre byggetrinn ferdig, med nytt tilbygg og ombygde lokaler. MINE-videoene var del av utstillingene ved gjenåpningen av Kunstbanken.