3. juni - 13. august

DuoDuo hjemme

DuoDuo er et samarbeidsprosjekt mellom Humle Rosenkvist og Asta Tutavae Iversen som tok form mens de studerte ved kunstakademiet i Tromsø. I en tid hvor vi stadig blir mer og mer individualiserte stiller duoen kritisk-humoristiske spørsmål knyttet til de romantiske ideene om tosomhet og deling.
Utstillingen deres i Kunstbanken tar utgangspunkt i hverdagsobjekter som smeltes sammen i nye former og gis nye funksjoner. Kunstnerne stiller spørsmål som: Hvordan bruker vi disse objektene? Hvem deler vi med? Hvilke funksjoner har hjemmene våre, for oss selv og sammen med andre? Kan husholdningsgjenstander føre oss nærmere hverandre? Den svensk-danske duoen er basert i henholdsvis Malmø og Oslo. Fra 2018 har de hatt flere separatutstillinger og blant annet deltatt på Høstutstillingen i 2019.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

DuoDuo at home

DuoDuo is a collaborative project between Humle Rosenkvist and Asta Tutavae Iversen which took shape while they studied at the Art Academy in Tromsø. At a time when we have become increasingly individualistic the duo pose critical-humorous questions linked to the romantic notions of coupledom and sharing. Their exhibition at Kunstbanken uses as a starting point everyday objects that are melted together to create new shapes and functions. The artists ask questions such as: How do we use these objects? With whom do we share them? Which functions do our homes have, for ourselves as well as together with others? Can household objects bring us closer to each other? The Swedish-Danish duo live in Malmø and Oslo respectively. Since 2018 each has held several solo exhibitions and in 2019 they participated at the Autumn Exhibition.