I 2001 startet Eli Katarina Kjønsberg (1965) og Mari Røysamb (1964) et kunstnerisk samarbeidsprosjekt som går parallelt med deres individuelle arbeider og utstillinger. I samarbeidsprosjektene finner de en kunstnerisk gjenkjennelse og resonans hvor de ulike kunstverkene går inn i en felles enhet. Begge  arbeider med forskyvninger av virkeligheten, med dreining og synliggjøring av det spesielle, det hverdagslig normale og gjenkjennelige. I deres seneste arbeider dreier det seg om undersøkelser rundt hukommelse og definisjonsevne, og om hvordan man kan bevege seg inn i noe som både gir mening og tangerer det meningsløse. Dette er utgangspunktet for utstillingen i Kunstbanken, hvor de vil vise objekter, installasjon, skulptur, tegning, foto og video.

Eli Kjønsberg

Mari Røysamb