15. januar - 27. februar

Elin Hedberg

Forgreining

I denne utstillingen viser Elin Hedberg skulpturer i sølv og tre. Prosjektet begynte med en utforskning av funksjonelle deler i bruksobjekter, som tuten og håndtaket, og hvordan disse er med på å bestemme hvordan vi håndterer en gjenstand.
Hun bruker korpusteknikker for å forme sølvet til et volum. Treverket finner hun, og hun tar bevisst i bruk dets naturlige form. I noen arbeider har hun latt treverket «vokse seg gjennom» og påvirke formen på sølvet. I en kombinasjon av det som har vokst og det som hun selv konstruerer får skulpturene sin helhetlige form.
Elin Hedberg (f. 1988) har sin MFA på Kunsthøgskolen i Oslo i 2015 og ble tildelt Norske Kunsthåndverkeres studentpris for sitt eksamensarbeid. Hun har deltatt på utstillinger i Norge og i utlandet, blant annet What Wood Would – fortellinger i tre, Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum, 2017, Norwegian Contemporary Crafts and Design med Norwegian Crafts, Ventura Lambrate, Milano, 2016 og Collective med Galleri Format, New York 2016.

Ramification
For this exhibition, Elin Hedberg displays sculptures in silver and wood. The project started with an exploration of the functional parts of objects, such as a spout or a handle, and how these contribute to deciding how we handle or hold an object.
Hedberg uses corpus techniques to build volume from silver, combined with the natural shapes of found wood. In some of her works she has let the wood “grow through” and influence the shape of the silver. The combination of what has grown and what has been constructed creates the shape of her objects.
Elin Hedberg (b. 1988) holds her MFA at the Oslo Academy of the Arts in 2015 and was awarded the Norwegian Arts and Crafts’ student prize for her examination work. She has participated in exhibitions in Norway and abroad, including What Wood Would – stories in wood, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, 2017, Norwegian Contemporary Crafts and Design with Norwegian Crafts, Ventura Lambrate, Milan, 2016 and Collective with Gallery Format, New York 2016.