Elin T Sørensen (1970) ønsker i utstillingen Inntil liggende strukturer å sette fokus på hvordan menneskers visjoner og drømmer er utgangspunkt for endringsprosesser. Utstillings-rommene i kjelleren innredes med tegninger, tekster og resirkulerte materialer som plast og nylon. Materialene har hun blant annet lånt fra Folldal Gjenvinning. Intensjonen med utstillingen er at publikum skal kunne sette seg ned og komme med sine synspunkt og drømmer om hvordan byen Hamar skal bli en bedre by å bo i. Sørensen ønsker å delta i en byutviklingsdebatt på flere plan og sammen med Stiftelsen Idébanken vil hun arrangere et Fremtidsverksted over to dager med inviterte representanter. Hun vil også henge opp et fiktivt byggeskilt i byen, hvor bebyggelsen er erstattet med krystallmoduler. Elin T Sørensen har arbeidet med performance, tegning, installasjoner, lydkunst og ikke minst med ballongmagasinet, et lydkunstmagasin på nettet.


Fremtidsverksted

Torsdag 15. og fredag 16. april arrangerte Kunstbanken i samarbeid med Elin T Sørensen et framtidsverksted i Kunstbanken. Verkstedet var en del av utstillingen. Elin T Sørensens mål med utstillingen er å sette i gang en tankeprosess omkring hvordan Hamar kan videreutvikles som by. Tema for framtidsverkstedet var: «Vårt liv og arbeid i framtidsbyen Hamar».

Til diskusjon om framtidsbyen ble 20 personer invitert til et ettermiddags- og et formiddagsverksted. Deltakerne var ungdom på videregående skole, billedkunstnere, politikere, byplanlegger i Hamar kommune, leder av sentrumsforeningen, en journalist og en arkitektstudent. Idebanken sto for gjennomføringen av verkstedet.

Kursleder Kirsten Paaby poengterte at utopier er mulige virkeligheter som ingen ennå har tenkt på. Verkstedet var delt inn i tre hovedfaser en kritikkfase, en utopifase og en virkeliggjøringsfase. Ut fra mange timer med gode, morsomme og ville idéforslag, kom det til slutt en fase hvor deltakerne tok et ansvar for å lede prosessen videre.

Konkrete handlinger som kom ut av verkstedet var:

Hamar kommune forplikter seg til å kalle deltakerne inn til et nytt møte. Et 10 siders referat fra framtidsverkstedet, skrevet av Elin Sørensen, skal legges fram for både arbeidsutvalget for plan- og byggesaker og kommuneutviklingskomiteen.

Kunstbanken og Hamar Sentrumsforening skal drøfte et videre samarbeid om ei internasjonal uke i byen og andre fellesarrangementer. Sentrumsforningen forplikter seg til å undersøke sine muligheter for å gi arbeidsoppdrag til lokale kunstnere. Veggdekkende notater fra verkstedet vil være tilgjengelige for pulikum til og med søndag 25. april.

Resultater fra VERKSTED 1 i Kunstbanken skal presenteres under Arkitekturdagene på Hamar 17. og 18. september 2004. Utstillingen ble åpnet lørdag 13. mars. Siste dag er søndag 25. april 2004.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Norsk Kulturråd, Kulturkontoret i Hamar, Idébanken, Folldal Gjenvinning, ROM eiendomsutvikling