Elise Storsveen (1969) jobber oftest med gjenbruksmaterialer, enten det dreier seg om collage, foto, installasjon, vev eller applikerte tekstiler. Materialene finner hun på loppemarked eller hun arver dem. Hun utfører alt arbeidet selv for hånd, fra klipp og lim i collager til håndsøm med nål og tråd i tekstilene. Denne utstillinga blir en fortsettelse av hennes to separatutstillinger fra 2019. I utstillinga settes en gruppe med håndsydde monumentale tekstile bilder og små og større billedvever i ulike formater sammen til en romlig installasjon. Ett stort hovedverk vil også være laget med tanke på Kunstbankens store sal. Elise Storsveen er utdanna fra Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Hun har hatt en rekke utstillinger, i tillegg til kunstprosjekter i offentlige rom og kuratoroppdrag.


Elise Storsveen (b. 1969) usually works with recycled materials to make collages, photography, installations, tapestry or applique. She finds the materials at flea markets or inherits them. All the work is done by hand, from cutting and gluing the collages to hand sewing the textiles with needle and thread. This exhibition is a continuation of her two solo exhibitions from 2019, where a selection of handmade monumental textile pictures and tapestries of different sizes are shown together as a spatial installation. A large centrepiece will also be made for the main hall in Kunstbanken. Elise Storsveen is a graduate of the Oslo National Academy of the Arts and the Academy of Fine Art in Oslo. She has presented several exhibitions and done public art commissions as well as curator
work.