Den litauiske filmskaperen Emilija Škarnulytė (1987) er i dag basert i Tromsø og Berlin. Hennes filmer består av en serie politiske visjoner hvor hun utforsker virkeligheten med en poetisk tilnærming. Hennes siste film, Mirror Matter (2017), er en fiktiv visuell meditasjon over moderne vitenskap og dens evne til å gjenskape universets opphav. I Sirenomelia (2017) undersøker en kvinne født med såkalt havfruesyndrom, en nedlagt arktisk marine- og ubåtbase. Filmen har et lydspor med overført hvit støy, og kan karakteriseres som et kosmisk portrett av en av menneskehetens eldste myter. Aldona (2015) er en gripende film om Emilijas bestemor som ble blind etter Tsjernobyl-ylykka i 1986.

Škarnulytė er utdannet ved Brera Kunstakademi i Milano og Tromsø Akademi for Samtidskunst og er grunnlegger av FilmLab i Tromsø. Hun har deltatt på flere internasjonale filmfestivaler og biennaler.


EMILIJA ŠKARNULYTĖ – Mirror Matter and Sirenomelia

The Lithuanian filmmaker Emilja Škarnulytė (1987) is based in Tromsø and Berlin. Her films comprise a series of political visions in which she explores reality with a poetic approach. Her latest film, Mirror Matter (2017), is a fictitious visual meditation on modern science and its ability to recreate the origin of the Universe. In Sirenomelia (2017) a woman born with so-called mermaid syndrome explores a disused Arctic marine and submarine base. The film’s soundtrack uses white noise and can be characterised as a cosmic portrait of humanity’s oldest myths. Aldona (2015) is a moving film about Emilija´s grandmother who became blind after the Chernobyl accident in 1986.

Škarnulytė studied at Brera Academy in Milan and at the Tromsø Academy of Contemporary Art, and she founded FilmLab in Tromsø. She has participated at numerous international film festivals and biennials.