Endre Aalrust, Dear Deer

Les åpningstalen ved kunstkritiker Kjetil Røed.

Dear Deer er en essayfilm som undersøker følelser som forlegenhet, skam og empati i møte med hierarkier, assymetriske relasjoner og strukturell ulikhet. Hestetemming, bukkende rådyr, regissørens 19 år yngre kjæreste Patricio og Jaques Derridas katt Logos kommer sammen i en film med en fortellerstemme som pendler mellom å være spørrende, deskriptiv og bekjennende. Endre Aalrust (1973) er en norsk billedkunstner og filmskaper basert i Berlin. Han har studert ved Universitetet i Oslo, Kunstakademiet i Bergen og Central St. Martins i London. Aalrust har vist filmer i filmfestivaler som IRRF (Rotterdam), Internationale Kurzfilmtage Oberhausen og Kortfilmfestivalen i Grimstad. De siste årene har han gjort utstillinger bl.a. ved Kristiansand Kunsthall, Bruksrommet i Stavanger og Dzialdov i Berlin.


Endre Aalrust, Dear Deer

Derrida’s staring cat Logos, the director’s 19-year younger boyfriend, a bowing deer, domestic servants, and a headstrong mare are some of the characters we encounter in Aalrust’s essay film Dear Deer. The distanced and slightly voyeuristic documentary footage is accompanied by a voiceover in which asymmetrical relations, trans-species empathy, embarrassment, and shame are discussed. Endre Aalrust (b. 1973) is a Norwegian visual artist and filmmaker based in Berlin. He has studied at the University of Oslo, the Bergen Academy of Art and Design and at Central St. Martins in London. Aalrust has shown films at film festivals such as IRRF (Rotterdam), Internationale Kurzfilmtage Oberhausen and the Norwegian Short Film Festival in Grimstad. In recent years, he has exhibited at Kristiansand Kunsthall, Bruksrommet in Stavanger and Dzialdov in Berlin.