Endre Aalrust (1973) kommer fra Hamar og gikk ut fra Kunstakademiet i Bergen i 2002 og er for tiden bosatt i Berlin. I Kunstbanken viser han video og fotografi. Videoen Ornamentik der Aufklärung, er en kort, loopet teatralsk iscenesatt sekvens. Den er et forsøk på å forstå hvorfor tilbakeskuende handlingsmønstre så ofte og så uproblematisk reproduseres. Videoen handler om tre tause aktører som fremviser forakt for hverandres vulgære kosthold og billige handlevaner. Handlingen utspiller seg på en bussholdeplass. I det andre rommet viser Aalrust fem fotografier med referanse til film, i widescreewn breddeformat. Motivene viser forskjellige utsalgssteder og butikker. Bildene fokuserer på hvilket estetiske og forføreriske grep som benyttes når varer fremvises. De er alle fotografert om natten, og fokuserer på de sceniske virkemidlene som allerede finnes i motivene. Aalrust har deltatt på en rekke utstillingen siden 1999, bla. var han med på utstillingen Unge linjer i Kunstbanken i 2001.