Med frigruppen Baktruppen

Baktruppen er vår mest internasjonalt anerkjente teater- og performancegruppe. De starter sin Norgesturné med forestillingen i Kunstbanken. Eurohæ? er komponert over en interrailtur av Dag Solstad og gir et forbløffende bilde av tida vi lever i.