Utstillingen viser bredden i Finn Aage Andersens arbeider med collage og assemblage, der det bærende prinsipp er «en sorgløs aksept av tilfeldigheter.» Hans lekende innstilling er også viktig i arbeidsprosessen. Andersen skaper en mental spenningstilstand hos publikum, slik at et mangfold av assosiasjoner kan begynne å virke på et ubevisst nivå.

Andersen har i en årrekke vært en sentral person i kunstlivet i Hedmark. Mest kjent er han kanskje som en av initiativtakerne og kurator for de store tematiske og stedsspesifikke ART prosjektene på Hedmarken.