24. august - 6. oktober

Et sosialt kunstprosjekt dedikert til politiske fanger i Belarus.

Antallet offisielt anerkjente politiske fanger i Belarus er nå mer enn 1500. Prosjektets mål er å lage portretter av alle ulovlig dømte statsborgere ved hjelp av den tradisjonelle broderiteknikken – korsting med rød tråd på hvit bakgrunn. Det folkelige belarusiske ornamentet blir dermed en kode for å synliggjøre en viktig del av landets historie. Enkeltpersoner kan delta i prosjektet ved å sy en navneduk etter mønster tegnet av initiativ
takerne, og symbolsk støtte dem som er berørt av diktaturregimet og dele deres historier. Brodering er en langsom og meditativ prosess som gir rom for tanker og følelser knyttet til den fengslete. Mer enn 500 mennesker over hele verden har blitt ”ambassadører” for prosjektet. Kunstbanken planlegger et verksted ledet av kunstnerne.
Prosjektet er initiert av Rufina Bazlova og drives av Stitchit Collective.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

#Framed in Belarus
A social art project dedicated to political prisoners in Belarus.

There are now more than 1500 officially recognised political prisoners in Berlarus. The aim of the project is to make portraits of all illegally sentenced citizens using the traditional embroidery technique of red cross-stitching on a white background. The time-honoured Belarusian ornament then becomes a code through which to record an important part of the country’s history. Individuals can participate in the project by embroidering a sampler based on a pattern made by the initiator, thereby lending support to, and sharing the stories of, those affected by the dictatorship. Embroidering is a slow and meditative process which lends space for thoughts and feelings for the prisoner. More than 500 people around the world have become “ambassadors” for the projects and Kunstbanken is planning a workshop lead by the artists.
The project, initiated by Rufina Bazlova, is run by the Stitchit Collective.