Frithjof Hoel (1953) arbeider med samfunnskritiske problemstillinger som reflekterer rundt kunstens sosiale og politiske aspekter. I en tid når mørke skyer samler seg over kontinentet, i et skyldtynget Europa som har mistet troen på sine egne tradisjoner og sin egen legitimitet, preget av eksistensiell sivilisasjonstretthet, kan kunst være en motkraft til vår tids sivilisasjonsoppløsende krefter. Utstillingen Krigsdagbok er en installasjon som tar utgangspunkt i den tyske soldaten, forfatteren og insektsforskeren Ernst Jüngers dagbøker fra Første Verdenskrig. Dagboktekstene handler om krigens gru og meningsløshet og menneskets forsøk på å opprettholde verdighet i en konfliktfylt verden. Tekstene har også en poetisk dimensjon hvor små hendelser fører ut i store perspektiver og blir til særegne metaforer. Installasjonen bygger videre på disse metaforene, og i samspillet mellom tekst, tegning, foto, maleri og video speiler den vår egen konfliktfylte samtid.


Frithjof Hoel – Diary of War
Hoel (1953) criticises and addresses issues in society that reflect on the social and political potential of art. At a time when old European cultural ideals are under heavy pressure, he wants to show how art can be a humanistic counterpart to the forces of our time working to dissolve civilisations. The exhibition Diary of War is an installation that takes as its starting point the German soldier, author and entomologist Ernst Jünger’s diaries from World War I. The diaries are about the horrors and meaninglessness of war and people’s efforts to retain their dignity in a world filled with conflict. The texts also have a poetic dimension where small events take on larger perspectives and become unique metaphors. The installation builds on these metaphors and, in the interplay between text, drawing, photography, painting and video, it mirrors contemporary conflicts.