Geir Yttervik (1955) viser flere helt nye malerier i stort format, og en rekke akvareller fra 2014. Bildene hans er gjerne dramatiske og ladet med en uavklart situasjon. Handlingen er konstruert og bildene kan minne om maleriske filmscener. De store formatene (200 x 250 cm), bevegelsene og figurene som er trukket langt fram i billedplanet, gir tilskueren en opplevelse av delaktighet. I de nye maleriene som han viser i Kunstbanken, er uttrykket friere enn tidligere og han har lagt vekt på maleriske kvaliteter som farger og strøk. Yttervik har fått mye oppmerksomhet de siste årene og det er knyttet store forventninger til utstillingen.