Kunstbanken markerer 100 års-jubileet for Hans Børlis fødsel med en utstilling knyttet til hans forfatterskap. Børli bodde i Eidskog hele livet og arbeidet som skogsarbeider parallelt med forfatteryrket. Kunstnere som er invitert til å delta i utstillingen er: Hanne Borchgrevink, Tore Hansen, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Ellen Henriette Suhrke, Johannes Borchgrevink Hansen og Marthe Karen Kampen. De vil ut fra sitt eget kunstneriske ståsted gå i dialog med Børlis forfatterskap. Kunstnerne representerer to ulike generasjoner og utstillingen vil inneholde et mangfold av teknikker og innfallsvinkler til Børlis univers. Børli er kjent som skogens dikter. I likhet med ham har alle kunstnerne en forankring til grenseskogen sør i Hedmark. Utstillingen er laget spesielt til Kunstbanken.

Kunstnerne har formulert følgende om egne arbeider:

Tore Hansen (f. 1949) «Jeg har lenge hatt et forhold til Børlis diktning, faktisk helt siden tidlig på 60-tallet da jeg første gang hørte Claes Gill lese diktet Louis Armstrong i programmet Ønskediktet på NRK. Det ga meg et gløtt inn i poesiens verden – seinere oppdaget jeg at jeg eier skogene sammen med Hans Børli.»

Hanne Borchgrevink (f. 1951) «Hans Børli skrev dikt om universet og om livet, med skogen som ståsted og utgangspunkt. Med en finérplate skåret i seks biter har jeg laget bilder av skog der billedspråket er hovedsaken. Møtet mellom flater og farger skaper uttrykkskraften. Det blir mange variasjoner over én utsikt, slik også været og tilskuerens sinnsstemninger gir svært ulike opplevelser av samme landskap. Jeg stiller også ut noen enkeltbilder av hus og av skog, og lydinstallasjonen: ”stillhetens klare tone”. Der spiller Rolf-Erik Nystrøm på saksofon. Komponist er Sven Lyder Kahrs.»

Johannes Borchgrevink Hansen (1982) «Jeg lager tresnittfremstillinger av strektegninger basert på drømmelogikk. Jeg vil at tresnittene skal være presise, som kystlinjen på et kart. En åpenbar link mellom meg og Hans Børli er tre: mine treplater og hans skog. Han mislikte å bli kalt skogens dikter, og jeg prøver å overskride tresnittet. Trykkene mine kommer til å være hengt opp uten ramme i en stor klynge.»

Hans Kristian Borchgrevink Hansen (f.1985) «Aller lengst nede i Kunstbanken vil man finne en jordkjeller. Her har det seget inn og samlet seg opp objekter som i anledning av Hans Børlis jubileum åpnes opp for publikum. Et lite kart vil hjelpe besøkende å orientere seg gjennom et miljø av solformørkelser, oppvaskhender, pyntegjenstander og skystudier. Og en og annen uønsket mårhund eller løsfinne. Hans Kristian tar i sitt arbeid utgangspunkt i det han har for hånden og utforsker sine umiddelbare omgivelser. Han prøver å ta materialene på alvor, om de så er funnet i sofasprekken.»

Ellen Henriette Suhrke (f. 1984) «Jeg har i flere tidligere prosjekter kartlagt forvillede dyre- og plantearter som har etablert seg i nye omgivelser ved menneskers hjelp. Disse arbeidene kretser rundt det stedegne og det fremmede, og de miljømessige konsekvensene som oppstår i forholdet dem imellom. Til Hans Børli-jubileet fokuserer jeg på en forvillet art i norsk natur: amerikansk sitkagran. Granen ble innført til Norge på 1900-tallet og har spredt seg langt utover sine plantede bestander. I dag er granen svartelistet av norske myndigheter som mener den er en trussel for naturmangfoldet, og den blir nå fjernet i mange områder. Samtidig er granen høyt verdsatt av skogbruket. Jeg har utforsket granens ferd fra Nord-Amerika til Norge og dokumentert en øy i havgapet hvor alle trærne skulle fjernes.»

Marthe Karen Kampen (f. 1986). «Ved å befinne seg i det samme landskapet som Hans Børli beskrev og levde i, oppstår det naturlige forbindelser og usynlige samtaler. Jeg har gjennom ulike maleriske prosesser forsøkt å visualisere en drivkraft eller en underliggende uro, som trekker mennesket mot naturen for å kunne forstå seg selv. Jeg viser en konstellasjon av malte objekter på gulv og malerier på vegg.»

Om fotografiene:
Hanne Borchgrevink – Granskog  |  Tore Hansen – Solnedgang  |  Hans Kristian Borchgrevink Hansen – Arbeidsskisse  (Foto: Hans K B Hansen)  |  Ellen Henriette Suhrke – Forvillede Arter Picea sitchensis (Foto: Ellen Henriette Suhrke)  |  Johannes Borchgrevink Hansen –  En annen stjernehimmel (Foto: Johannes B Hansen)  |  Marthe Karen Kampen – Det brenner også på øde steder (Foto: Marthe Karen Kampen)


THEMATIC EXHIBITION ON HANS BØRLI 

Kunstbanken marks the 100 year jubilee of the birth of Hans Børli with an exhibition related to his authorship. Børli lived in Eidskog all his life and worked as a woodsman, which he combined with being a writer. Invited artists include: Hanne Borchgrevink, Tore Hansen, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Ellen Henriette Suhrke, Johannes Borchgrevink Hansen and Marthe Karen Kampen. They will use their own artistic positions to engage in a dialogue with Børli’s writings. The artists represent two different generations and the exhibition will comprise a variety of techniques and approaches to Børli’s universe. Børli is known as ‘the poet of the forest’. Like him, all the artists have an affinity with the border forest areas in the south of Hedmark. The exhibition is made especially for Kunstbanken.