Låt oss betrakta oss själva. Låt oss betrakta alla djur och insekter. Låt oss tänka på varje växt.

Gunvor Nervold Antonsen (f. 1974, Oslo), bor og arbeider i Rollag i Numedal, og er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen. Hun arbeider i et spekter av materialer og forener tekstilmontasje, treskulptur, maleri og historiske objekter i materielle og romlige komposisjoner.

I et eksperimentelt og ekspressivt språk tar Nervold Antonsen opp tematikker knyttet til tverrfaglig forståelse av samfunn, eksistens og identitet, hvor det stilles spørsmål ved ensretting av samfunn, verdivalg og livsrytmer. Verkene hennes kjennetegnes av et rått og direkte uttrykk, der den tette dialogen med materialet er en essensiell del av prosessen.

Utstillingstittelen Låt oss betrakta oss själva. Låt oss betrakta alla djur och insekter. Låt oss tänka på varje växt er hentet fra Carl von Linné sin forelesning over Fundamenta Botanica, i 1748*. Den romlig installasjonen i kunstbanken er satt sammen av tekstile montasjer, skulpturer i tre, malerier og tegning, monotypi og collage, og kretser omkring tanker om syklus, sammenhenger mellom menneske og natur, og naturens og kunstens egenverdi.

Verkserien fra Kompendium (2018) tar utgangspunkt i spørsmål om hva lokalitet og lokal forankring kan være, og hvilke former det kan opp stå i. Verkene og publikasjonen er satt sammen i en interdisiplinær tanke, og knytter an til ulike relasjoner mellom den natur og kultur som vi er bundne i, men også oppløst fra, i det samtids-samfunnet vi lever i.

Den tilhørende publikasjonen Kompendium, er en tverrfaglig samtale omkring denne forståelsen av hva lokalitet og lokal forankring kan være, knyttet til personlige refleksjoner fra ulike bidragsytere, innen ulike fagfelt som billedkunst, lingvistikk/språk, historie, poesi og samfunn/politikk.

Publikasjonen inneholder tekster av inviterte bidragsytere; Ann Jäderlund, Hans Petter Blad, Line Ulekleiv, Rolf Theil, Maria Berg Reinertsen og Even Tråen, samt fotografier tatt av Heidi Nikolaisen og eldre fotografier fra Fotoarkivet i Rollag kommune.

I publikasjonen presenteres også et utvalg malerier av den selvlærte maleren og gårdbrukeren, Jan Erik Bang-Henriksen (1947-2012), fra Rollag, som Gunvor Nervold Antonsen føler et slektskap til. Publikasjonen ble utgitt på H//O//F forlag i 2018.

I verkene fra Circadiane (2017) er det tematiske utgangspunktet såkalte cirkadiske rytmer, altså naturlige døgnrytmer i levende planter og vesener – biokjemiske, fysiologiske og atferdsmessige fenomener. Rytmene danner en slags indre klokke som relaterer seg til vekslingen mellom lys og mørke.

Line Ulekleiv skrev i forbindlese med utstillingen Circadiane, Bomuldsfabriken 2017 Nervold Antonsen skaper på sin side en visuell og materiell rytme som legger seg opp til naturens gjentagende puls – en syklisk lov innskrevet i naturen. Circa og dies, som cirkadisk skriver seg fra, betyr ”omtrent daglig”. Den biologiske klokken er ustoppelig og taktfast. Og man kan spørre seg hvordan hanskes kulturen med denne naturen? 

Den kunstneriske biorytmen manifesterer seg i disse arbeidene. De befinner seg et sted mellom dvale, i sin messende gjentagelse (om enn uregelmessig arrangert), og våken tilstand, akutt livsbejaende med glimt av jord, grønske, hav og pur ild. Det er en merkbar fysisk energi i disse arbeidene, som angår deg direkte og trekker deg inn i øyeblikket.

Mengder opptrer som kaskader, som i tekstilmontasjen Frembrudd fra 2017, arrangert som et slep mot gulvet. Betrakteren vispes opp av fargestrømmene og de tette uttrykkene – maleriene brusher deg over huden som tette koster eller ville høysåter. Her er naturen en aktiv medskaper, noen av treskulpturene er sågar gnaget av bevere, mens andre har vært huggestabber under slakt og kjøttskjæring. Den rå, fysiske virkeligheten, den kraften som siver gjennom naturen som blod og sevje, er her uanstrengt innlemmet i den kunstneriske komposisjonen.

I Line Ulekleivs Notes on the Plates, Kompendium, 2018 kan vi lese I et kompendium er hovedinnholdet gjerne sammentrengt og kortfattet, med kunnskap i utdrag, tett formidlet og ofte sparsomt disponert. Nervold Antonsens nyeste prosjekt er preget av abrupte overganger hvor elementene i liten grad føyer seg inn i hverandre. Likevel hører de sammen. Kompendium tar innover seg umuligheten av å fiksere noe som fullstendig og formfullendt; verkene oppløser kontinuerlig seg selv. Der renessansemaleriet konserverer en tid, et formspråk og et innhold for en for oss museal evighet, er Nervold Antonsens verk mer å betrakte som utslag av et pågående stoffskifte, rotet inn i naturen. Som samtidige uttrykk holdes de så vidt sammen av kunstneren, løse konstellasjoner på kanten av en mulig oppløsning.

Gunvor Nervold Antonsen har hatt separatutstillinger siden 2001, ved mange ulike kunstinstitusjoner, museum og kunstnerdrevne gallerier i Norge. Høsten 2019 er hun aktuell som en av de nominerte til Lorck Schives kunstpris, ved Trondheim kunstmuseum.

Siste separatutstillinger er; Kompendium, Kunstnerforbundet (2018), For all tid uforanderlig, House of Foundation, Moss (2017); Hybridenes poesi, Textilmuseet, Borås, Sverige (2016); Spring Burial, Kunstnerforbundet, Oslo (2013); Tidlige bilder, Akershus Kunstsenter (2013).

Siste gruppeutstillinger er; Hvorfor bøye seg så dypt?, Kunsthall Grenland (2018); Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger, Kunstnerforbundet, Oslo (2017), Stavanger Kunsthall (2018); Present og Slump, Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal (2017 og 2012); Wildlife Skulpturpark, Nesodden (2017-2020); Norsk Skulpturbiennale, Vigeland-museet, Oslo (2016); Tusen tråder, Lillehammer Kunstmuseum (2014), og Høstutstillingen, Statens Kunstutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo (2017, 2011, 2010).

Arbeidene hennes er innkjøpt til samlingene til Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, KODE Kunstmuseene i Bergen, Norges Bank, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Utenriksdepartementet og Norsk Kulturråd.

Nervold Antonsen har engasjert seg fagpolitisk gjennom flere verv, og i perioden 2006-2009 var hun som styreleder i Norske Tekstilkunstnere med å etablere og drive SOFT galleri i Oslo. Fra 2016 driver hun Barnas Kunstverksted i Rollag, et initiativ med gratis kunstaktiviteter for barn i Rollag kommune, støttet av Norsk Kulturråd.

* Kilde: Carl von Linné. Om botanikens grunder. Föreläsningsanteckningar, höstterminen 1748, sammenställda av Lars Bergquist. Atlantis, 2007


Gunvor Nervold Antonsen
Gunvor Nervold Antonsen (1974) works within a wide range of materials where she combines textile montage, wooden sculpture, painting and historical objects in monumental spatial compositions. Individual works of art and composed groupings blend to make complete installations. In her perceptive and expressive work she addresses themes connected to our understanding of existence and identity, and she questions the conformity of society, values and rhythm of everyday life. In the exhibition, she explores what locality and a local base may be and in what shapes it may manifest. She also explores the relations between the individual and the nature and culture to which we are connected, and also disconnected, in our fragmented and specialised age.