Den nederlandske maleren og norgesvennen Hans Keuls (1956) er kjent for store arbeider i et ekspressivt, men samtidig lyrisk formspråk. Naturen er den store inspirasjonskilden. Med energiske penselstrøk og tykke lag arbeider Keuls fram ulike stemninger. Han er trommeslager i et band, og musikalitet, rytme og harmoni er vibrerende til stede i hans malerier. I store og lille sal i Kunstbanken vil han vise flere store og noen mindre arbeider, mange etter inspirasjon fra turer i Norge. Hans Keuls deltok på en utstilling med nederlandske kunstnere i Kunstbanken i 2000.