HC Gilje (1969) beveger seg mellom eksperimentell video, installasjon, live performance og scenografi. Gilje er en av få nordmenn som arbeider med lyskunst, og vi ser fram til å vise Kunstbankens første utstilling med denne kunstformen.

I senere år har Gilje arbeidet med et større overordnet prosjekt som han kaller Conversations with Spaces hvor opplevelsen av forandring utforskes gjennom lys, projeksjon, lyd og bevegelse i møte med rom, landskap og gjenstander. Som del av dette større prosjektet inngår de to lysinstallasjonene han viser i Kunstbanken.

Revolver, 2013 består av tre sirkler med LED-lys. Til sammen lager de komplekse mønstre av lys og skygger på veggen i utstillingsrommet, også publikums skygger blir del av arbeidet. Sirklene som beveger seg i ulik hastighet har et vell av fargenyanser.

Blink. Hamar 2015 kan beskrives som et slags dynamisk lysmaleri som tar hele den store salen i Kunstbanken i bruk. Lysinstallasjonen er en ny versjon av tidligere Blink- versjoner fra NIMK, Amsterdam 2010, Dortmund U, Dortmund 2010, Almost Cinema, Ghent 2011, Wood Street Galleries, Pittsburgh 2012.