Prosjektet Mjøsa State of Mind er en del av Mjøsa – et kunstprosjekt. Med utgangspunkt i kunstnerisk praksis og tilknytning til områder rundt Mjøsa, fokuserer prosjektet som en helhet på å tolke stedet; dets historie, sosiale og fysiske forhold. Innenfor dette rammeverket eksisterer Amundsens prosjekt Mjøsa State of Mind som følger en stedsspesifikk arbeidsmetode, uten å resultere i fysiske arbeider i landskapet. Isteden produserer kunstneren et subjektivt kart over Mjøsa, som både tar form som et digitalt kart online og en offline utstilling hos Kunstbanken. Her vil minner i relasjon til landskap spille en viktig rolle, hvor private historier tilbyr en alternativ lesning av dette avgrensede området.

Kunstneren er interessert i hvordan landskap fungerer som scenografi. Hennes internettbaserte verk bygger på erfaringer med steder rundt Mjøsa, men altså uten å resultere i arbeider i det fysiske landskapet. Hun har skapt et digitalt kart over Mjøs-distriktet, med angitte punkter av interesse. Publikum kan navigere i landskapet og klikke på ulike punkter for kunstneriske tolkninger av stedet. Disse stedene er formgitt med tekster, video og digitale kollasjer.

I forbindelse med utstillinga i Kunstbanken har hun har utviklet og skal gjennomføre et formidlingsopplegg i Kunstbanken for elever på 7. trinn i Hamar, i uke 38 og 40. Utstillinga omfatter også objekter og materiale som er benyttet i produksjonen.

Hedda Roterud Amundsen (1989) er oppvokst i Moelv, et steinkast fra Ringstrand i Ringsaker. Hun er blant annet utdannet fra LASALLE College of Arts i SIngapore og har Master i Billedkunst fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Amundsen ble født samme år som Tim Berners-Lee oppfant the World Wide Web. Hun arbeider i ulike formater som inkluderer tekst, internett, kollasj, installasjon og performance. Tematisk omhandler hennes kunstneriske praksis populærkultur, seksualitet, identitet og den konstante navigeringen mellom online og offline virkelighet.