20. august - 9. oktober

Collision III – Keramiske arbeider

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Bjørgan og Hovden er begge tydelig forankret i det keramiske håndverket, og utfordrer på
samme tid forestillingene om hva keramikk er og kan være. Gjennom mange år har de vært
hverandres sparringspartnere. De har tatt samarbeidet et skritt videre og lager nå felles
verk basert på bearbeiding av hverandres arbeider ulike steder i prosessen. Verkene som
oppstår, bidrar til å levendegjøre keramikk som fagfelt og kommuniserer samtidig langt
utover eget materiale. Utstillingen i Kunstbanken blir den tredje duo-visningen deres, og deler av utstillingen er
produsert under arbeidsopphold ved Senter for keramisk kunst på Ringebu Prestegard
sommeren 2022.

—————————————————————————————————————————————————————————————-
Heidi Bjørgan (f. 1970) er internasjonalt anerkjent for sine eksperimentelle og ekspressive
former og teatrale installasjoner inspirert av teater- og filmskapere.
Trine Hovden (f. 1976) er en pioner når det gjelder å kombinere fotografi og leirgods og arbeider hovedsakelig med grafiske teknikker både på flate, og som skulptur og stedspesifikk
installasjon.

—————————————————————————————————————————————————————————————-
Collision III – Ceramics
As artists, Bjørgan and Hovden are firmly anchored in ceramic crafts while at the same time they challenge the notions of what ceramics is and can be. Long-term sparring partners, their collaboration has led them to making joint artwork based on processing each other’s
work at different stages of the creative process. The final artwork brings ceramics to life as
a discipline and at the same time it communicates beyond the actual material itself. The exhibition at Kunstbanken is their third duo exhibition, parts of which will be produced during a work stay as artists-in-residence at Center for Ceramic Art at Ringebu Rectory during
summer 2022.


Heidi Bjørgan (b. 1970) is renowned internationally for her experimental and expressive
shapes and theatrical installations inspired by stage and film producers.
Trine Hovden (b. 1976) is a pioneer when it comes to combining photography and pottery.
She works mainly with graphic techniques on surfaces, as sculptures and as site-specific
installations.