Hilde A. Danielsen (1974) er en kunsthåndverker som beveger seg i et utvidet felt til romlig kunst og skulptur, med referanser til arkitektur. Hun har i lengre tid plassbygd kunstverk i større format og ofte vist sin kunst ved alternative og tverrfaglige visningsarenaer, men og etablerte arenaer nasjonalt og internasjonalt, som Sculpture by the Sea i Århus og i Australia. Hun iscenesetter og skaper kunstuttrykk ved bruk av metaforer så vel som bokstavelig tolkning av ord og deres mangfoldige betydning. Ved å benytte kjente byggeelementer i nye sammensettinger åpner det for frie refleksjoner om eget liv så vel som den tid og det samfunnet og verden vi lever i. Perforert teglvegg i formasjon, en åpen dør som snor seg opp ned, flere lag av reflekterende vindusglass som speiler betrakteren og åpner for spørsmål om hvem vi er og vil være.