Hilmar Fredriksen (1953) er en av pionerene innen norsk avantgarde på 70- og 80-tallet. Han arbeider innen de fleste teknikker og begynte å veksle mellom video, maleri, skulptur, installasjon, tegning og performance lenge før det ble vanlig blant kunstnerne på 90-tallet.

Utstillingen han har laget til Kunstbanken viser nye, minimale malerier samt noen av hans klassiske videoer. Hilmar Fredriksen er inspirert av konseptkunst og minimalisme. Uttrykket er ofte enkelt, humoristisk og mangetydig. Han har representert Norge på en rekke utstillinger utenlands, fra Sydney til São Paulo.m