Holografiutstillingen i kjelleren viser et utsnitt fra samlingen til Bodil og Olav Skipnes som ble vist på Domkirkeodden i perioden 1989-98. Et hologram blir framstilt ved hjelp av laserstråler og lys, og blir også kalt lysskulptur. Hologrammet gjenskaper gjenstandens lys, uten at gjenstanden er der, slik at synssansen vår blir lurt til å tro at vi ser en tredimensjonal gjenstand som vi kan gripe. Derfor vil de fleste prøve å ta på hologrammets «gjenstand», bare for å oppdage at hånden kun griper etter luft. I dag brukes hologram på kredittkort og til å vise museumsgjenstander som er for kostbare til å stilles ut. Utstillingen er velegnet for både barn og voksne.