Seks ungdommer ble utstyrt med engangskamera for å dokumentere sin egen hverdag over en periode på 3 måneder. De går på samme skole på ungdomsskoletrinnet ved Hamar Katedralskole, men kommer fra forskjellige verdensdeler, står i helt ulike livssituasjoner og bor i forskjellige kommuner. De har også ulik status i Norge, noen har oppholdstillatelse, noen har ikke, noen har store familier, andre er enslige.

Vi møttes flere ganger, gikk igjennom billedmaterialet sammen. Til slutt valgte vi de bildene som forteller noe om hver enkelts liv. Bildene måtte også være fototeknisk gode. Hver av deltagerne fikk i tillegg eget portrett, tatt av fotograf. De utvalgte fotografiene utgjør utstillingen. Den er fleksibel og kan tilpasses ulike rom. I tillegg er det laget en folder på 8 sider som presenterer prosjektet og deltagerne.

Sommeren 2005 vil utstillingen vises i formidlingsrommet i Kunstbanken (25. juni-28.august). Høsten 05 og våren 06 vil utstillingen vises i utstillings-steder/kommuner i Hedmark fylke. Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og Flerkulturelt kunnskaps og kompetansesenter vil stå for transport og montering av utstillingen på hvert enkelt visningssted. Vi vil også være til stede dagen etter åpning for å formidle utstillingen til interesserte, spesielt skoleklasser. Etter endt turne skal utstillingen til Glomdalsmuseet.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ved Anne Hals, Flerkulturelt kunnskaps og kompetansesenter, Glomdals-museet, ved Ragne Hauge Harviken og fotograf Arnfinn Johnsen. Prosjektet er støttet med midler fra Den kulturelle skolesekken, Hedmark Fylkeskommune.