Norges Husflidslags produktkonkurranse 2015-2016

Norske Husflidhåndverkere, Norske Brukskunstnere, Norske Kunsthåndverkere og andre håndverkere ble invitert til produktkonkurransen. Den er rettet mot håndverkere som ønsker å utvikle sin næringsvirksomhet med nye produkter. Norges Husflidslag ønsker med produktkonkurransen å inspirere og stimulere til kompetanseheving og synliggjøring av våre håndverkere, og flere norskproduserte håndverksprodukter i markedet. Utstillingen i Kunstbanken viser vinnerproduktet og et utvalg av de andre innsendte produktene, samt tidligere vinnere.