1. juni - 11. august

Idun Baltzersens bilder kjennetegnes av en eksperimentell tilnærming til det grafiske mediet. Grafikkens gjentagelser av samme motiv, brukes som en måte å utforske identiteter og samtidsmyter. Ofte er det den unge jentas eller kvinnas perspektiv som står i fokus. Teknikken er tresnitt og assemblage på papir, stoff og tre. Personene skildres med bortvendte ansikter og ryggen mot betrakteren. Motivene inne holder en rekke detaljer og markører som kan spores tilbake til samtidens ungdomskultur. Gjennom monumentale avbildninger og skiftende posisjoner gir hun personene i bildet autoritet.

Idun Baltzersen er født i Trondheim (1987) og bor og arbeider i Stockholm. Hun har studert kunst i Norge og Sverige og har bl.a. stilt ut på Magasin III Museum for Contemporary Art, Stockholm (2021), Teckningsmuseet, Laholm (2018) og Uppsala konstmuseum (2018, 2017 og 2014).

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Idun Baltzersen’s art is characterised by an experimental approach to the graphic medium. Repetition of the same graphic motifs is used as a way to explore identities and contemporary myths, often from the perspective of a young girl or woman. The technique is woodcut and paper, textiles and wood. The figures are depicted with their faces turned away and their backs to the viewer. The motifs comprise a variety of details and markers that can be traced back to contemporary youth culture. Through monumental depictions and changing positions, she gives the figures authority.

Idun Baltzersen was born in Trondheim (1987) and lives and works in Stockholm. She has studied art in Norway and Sweden and has, amongst others, exhibited at Magasin III Museum for Contemporary Art, Stockholm (2021), the Museum of Drawings, Laholm (2018) and Uppsala Art Museum (2018, 2017 & 2014).