21. januar - 12. mars

Blomsterbilde Revisited

Med utgangspunkt i fotografi og en heftig interesse for blomster har Inga Blix i noen år arbeidet med blomstemotiver i billedteppene sine. Hun prøver å unngå det estetiserende og idealiserende blikket på motivet når hun lager teppene med innfarget ullstoff og nål og tråd. Blix ser heller etter de ville og kaotiske sidene ved det som gror. Naturen har sin egen vilje og sin egen hensikt. Blomstene vet ikke at vi betrakter dem. Kanskje de betrakter oss?

Tekstilkunstner Inga Blix (f.1956) bor og arbeider i Hamar. Utdannelsen er fra Statens Høgskole for Kunsthåndverk og design i Bergen, (diplomeksamen 1983) og California College of Arts & Crafts. Hun har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, hatt flere separatutstillinger og offentlige utsmykkingsoppdrag. Hennes arbeider er innkjøpt av Norsk kulturråd, KODE Bergen og flere offentlige kunstsamlinger.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Floral image Revisited

Using her interest in photography and passion for flowers as a starting point, Inga Blix has for some years worked on flower motifs in her tapestry. She strives to avoid the aestheticizing and idealising look at the motif when she makes her tapestry with dyed wool, needle and thread. Instead, she seeks out the wild and chaotic sides of things that grow. Nature has its own will and agenda, and the flowers don’t know that we observe them. Perhaps they observe us? Textile artist Inga Blix (b.1956) lives and works in Hamar. She is a graduate of The Bergen School of Arts and Crafts (diploma 1983) and California College of Arts & Crafts. She has exhibited extensively at home and abroad and has displayed several solo exhibitions as well as public art commissions. Her work has been acquired by Arts Council Norway, KODE Bergen and various public art collections.

Støttet av / supported by Regionale prosjektmidler