5. november - 30. desember

The Transience of Men

Kritt er Lindahls hovedmateriale, og hennes tegne-installasjon er laget spesielt til Kunstbanken. Hun utforsker landskapet gjennom tegning og kretser omkring det paradoks at vi forsøker å bevare jorda samtidig som vi ødelegger den. Ødeleggelse er like viktig i hennes arbeidsprosess som skapelse. Menneskearten er nå blitt en verdensomspennende diktator hvor ingen, absolutt ingen, andre arter har stemmerett. Alle artene, inkludert Diktatoren, må leve med konsekvensene. I utstillingen vil vi også få se nye verk på aluminiumsplater. Aluminium er et menneskeskapt materiale, mens krittet drar inn naturens geologiske tidslinje. Ingeborg Annie Lindahl (f. 1981) er kunstner og kurator basert i Harstad. Hun har studier fra Tromsø kunstakademi (BFA) og Kunstakademiet i Bergen (MFA). Lindahl har hatt mange separatutstillinger i Norge og utenlandet. I 2020 ble hun oppnevnt kurator for Festspillene i Nord-Norge, og i 2022 er hun aktuell i Nasjonalmuseets åpningsutstilling Jeg kaller det kunst.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

The Transience of Man

Chalk is Lindahl’s main material and her drawing installations are made especially for Kunstbanken. She explores the landscape through addressing the paradox of our trying to preserve the planet while at the same time we are destroying it. In her work process, destruction is as important as creation. The human species has become a global dictator where no other species can voice an opinion but where every species, including the Dictator, must live with the consequences. The exhibition also shows new works on aluminium sheets, and while aluminium is man-made, chalk evokes nature’s geological timeline. Ingeborg Annie Lindahl (b. 1981) is an artist and curator based in Harstad, Norway. She is a graduate of the Academy of Arts, Tromsø (BFA) and the Faculty of Fine Art, Music and Design, Bergen (MFA). Lindahl has had many solo exhibitions in Norway and abroad. In 2020 she was appointed curator for the Arctic Arts Festival, and in 2022 she will participate in the National Museum’s opening exhibition I Call it Art.