Søstrene Ingrid Viksmo (1964) og Kirsti Johanne Viksmo (1976) arbeider begge innenfor tekstil, men med forskjellig uttrykk. Ingrids utstilling Vevde Arbeider er satt sammen av smale striper vevd stoff som klippes i små biter og deretter settes sammen til todimensjonale flater. Kirsti Johannes broderier henter motiver fra filmer som har hatt betydning for henne i ungdomstiden, som for eksempel Fame og Reality Bites