Nederlandske Jacqueline Hassink (1966) viser fotografier fra serien Mindscapes (1998-2002). I fotografiene undersøker hun grensene mellom private og offentlige områder i amerikanske og japanske multinasjonale selskaper. Fotografiene kartlegger bedriftenes valg av stil og image i et stramt og nøkternt uttrykk. Serien viser også i form av en fargelagt skisse, hvilke rom og soner som ledelsen i bedriften nektet innsyn i og hvilke bedrifter som ikke tillot fotografering og dermed beskyttet seg mot et offentlig innsyn i bedriften. Utstillingen er et samarbeid med Huis Marseille, museet for fotografi i Amsterdam.

Hassink ble i sitt hjemland kjent for fotografiserien Queen Bees hvor hun sammenstilte styrerom og den private spisestuen hjemme til kvinnelige konsernledere. Hassink, som er bosatt i USA, studerte ved Trondheim Kunstakademi i 1991-92. Hun var med på HEM-art-utstillingen i Stange i 1997.