Jan Hakon Erichsen (1978) tematiserer i sin nye installasjon Fury mannens frustrasjon over stadige ydmykelser i dagliglivet, og lar den ta form som en destruktiv kraft. Han ønsker å konfrontere oss med en plutselige uhygge ved å gi husholdningsredskaper en ny identitet. Dette er gjenstander vi vanligvis knytter til det trygge dagliglivet og vi blir overrasket over å se dem gjort om til våpen og rituelle rekvisitter. Objektene kan betraktes som metaforer for disse mørke kreftene. Erichsen bor og arbeider i Oslo.

– I mitt arbeid forvandles den nevenyttige mannen til en destruktiv kraft. Verkstedets rolle som mannens fristed presses til et ytterste og gjøres til en arena for hedensk dyrking av maskulin aggresjon. De små ydmykelsen i hverdagen utgjør grobunnen for et hat som konkretiseres på arbeidsrommet. Installasjonen består av objekter fra den maskuline sfæren som blir bearbeidet og innlemmet i et våpenarsenal.