Jan Steinums (1970) arbeider handler om det å være et utsatt menneske. Hans arbeider oppleves rystende i sin ærlighet og sårbarhet. Han benytter et fortellende uttrykk både i skulpturene, fotografiene og videoarbeidene. Utstillingen som er kalt Ensomme handlinger, utdyper et subjektivt blikk på en enslig erfaring av parforhold, gjerne symbolisert som en samhandling mellom menneske og dyr. Arbeidene hans vises på loftet og i kjelleren i Kunstbanken.