Jannecke Lønne Christiansen (1955) har i flere år arbeidet med tid som tema. Det er også tema på denne installasjonen som består av en blanding av maleri og fotografiske teknikker på lerret og tekstil. Motivene viser både foto og avtrykk av mennesker, natur og røntgenbilder. Tekstilene henger fritt i rommet og sammen med maleriene inngår de i en slags skogslignende helhet med bilder og avtrykk etter levd liv.

Tekstilene er utført i en fototeknikk tilsvarende den Ola Enstad benyttet i fotogrammene, men hvor kjemikaliene er påført tekstiler. På tekstilene plasseres gjenstander og når dette eksponeres for lys blir det avtrykk etter gjenstandene. Etter som sola flytter seg legges det til nye avtrykk både av objektet og objektets egenskygge. De står som synlig bevis for tidens gang. Lønne Christiansen arbeider med video, maleri, land art og installasjoner og har hatt mange oppdrag innen kunst i offentlige rom. Hun bor og arbeider på Lillehammer.