Opphold ved Cité Internatonale des Arts i Paris, har gitt Johan Knoff (1935) inspirasjon til å fange lyset og atmosfæren i storbyen om vinteren. I noen av maleriene danner byen et bakteppe for etniske innslag fra innvandrermiljøer. Her oppstår det interessante kontraster mellom abstrakte og figurative elementer. Knoff er en fin kolorist og fargene blitt en bærebjelke i kunsten uten at innholdet har mistet sin betydning.