Jorunn Irene Hanstvedts (1956) rørende og poetiske prosjekt er basert på fotografering og dokumentasjon av uteliggere i New York. Hanstvedt har under opphold i New York fotografert og dokumentert mange av byens uteliggere. Disse har hun ved hjelp av fotomanipulasjon plassert opp i store trær. Hun har altså løftet disse menneskene fra nederste sosiale orden og opp i blomstrene trær mot en bakgrunn av lysende blå himmel, til solskinn og frisk luft. Transformasjonen gjør noe med vår persepsjon – personene framstår på ett plan som renset og uskyldige. I hvelvet viser Hanstvedt puter hvor det påtrykte motivet er uteliggere. Kontrasten i sofaputene og motivet er overraskende og kan vekke et visst ubehag.

På utstillingen Under åpen himmel på Koigen/Domkirkeodden 2002 viste Jorunn Irene Hanstvedt Sugaro, en strikket, naturtro og humørfylt kaktus.